Сключен договор за финансиране по програмата за икономическа трансформация към националния план за възстановяване и устойчивост…